شهرخبر

فیلم/ واکنش عجیب بایدن پس از آوردن نام ترامپ

بایدن: چین برای تعامل با طالبان مشکل جدی دارد!

جو بایدن هنگام سخنرانی در کالیفرنیا و تشویق مردم برای رأی دادن به حزب دموکرات در انتخابات میاندوره، هنگامی که از ترامپ سخن به میان آمد، روی سینه خود صلیب کشید که علامتی برای دور کردن شیطان است.