شهرخبر

مزایای اقتصادی شهرهای پیاده محور+ اینفوگرافیک

مزایای اقتصادی شهرهای پیاده محور+ اینفوگرافیک

افزایش پیاده‌راه‌ها مزایای بسیاری برای شهر و شهروندان دارد. به نظر می‌رسد تأثیر پیاده راه‌ها بر رونق اقتصادی شهرها بیش از سایر فواید آن، مدیران و برنامه ریزان شهری را به ایجاد چنین فضاهایی در مناطق مختلف شهرها سوق داده است.