شهرخبر

دوربین‌های برجامی فعال نیستند

 دوربین‌های برجامی فعال نیستند

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نباید متهم به پنهان کاری شودتعدادی دوربین متاثر از برجام نصب شده بود، اما طرف‌های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند.