شهرخبر

استفاده از آسپیرین بعد از تزریق واکسن آسترازنکا درست است؟ +ویدئو

قبل از تزریق واکسن آسترازنکا نیازی به مصرف آسپیرین نیست.
download