شهرخبر

واکسیناسیون کرونا در مرکز دو شیفته شهر سالم+ عکس

واکسیناسیون کرونا در مرکز دو شیفته شهر سالم+ عکس

با افزایش واردات واکسن کرونا برخی از مراکز واکسیناسیون به صورت شبانه روزی یا دوشیفته فعالیت می‌کنند. یکی از این‌ مراکز، ورزشگاه شهر سالم در شهرری است که به صورت دوشیفته فعالیت می‌کند.