شهرخبر

اثربخشی واکسن‌های ایرانی روی کودکان چگونه است‌؟

اثربخشی واکسن‌های ایرانی روی کودکان چگونه است‌؟

فرمانده ستاد مدیریت کرونا تهران گفت: مطالعات انجام شده روی واکسن تولیدی انستیتو پاستور و واکسن نورا حاکی از اثربخشی و ایمنی زایی مطلوب آنها روی کودکان است.