شهرخبر

طرح سامان‌دهی صنعت خودرو چه ویژگی هایی دارد ؟

طرح سامان‌دهی صنعت خودرو چه ویژگی هایی دارد ؟

ایزدخواه» نماینده مجلس گفت:کل واردات خودرو کمتر از سه درصد کل واردات کشور در این پانزده سال بوده است و طرح سامان‌دهی واردات خودرو اثر روانی بازار خودرو را تعدیل می‌کند.