عکسی از بهاره رهنما با دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهاره رهنما با دخترش است.بهاره رهنما با دخترش شاد است.عکس بهاره رهنما با دخترش است.