شهرخبر

موجودی که نیمی گیاه و نیمی حیوان است + عکس

موجودی که نیمی گیاه و نیمی حیوان است + عکس

زیست شناسان برای اولین بار در جهان موجودی عجیب را شناسایی کرده‌اند که نیمی گیاه و نیمی حیوان بوده و توانایی تولید کلروفیل را دارد.