شهرخبر

فیلم/ اثربخشی دو واکسن ایرانی کرونا روی کودکان

واکسن نورا

فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در کلان شهر تهران: مطالعات انجام شده روی واکسن تولیدی انستیتو پاستور و واکسن نورا حاکی از اثربخشی و ایمنی زایی مطلوب آنها روی کودکان است.