شهرخبر

خوشحالی حزب کارگر نروژ پس از پیروزی + عکس

خوشحالی حزب کارگر نروژ پس از پیروزی + عکس

رهبر حزب کارگر نروژ پس از مشاهده نتایج خروجی نظرسنجی از رویداد انتخابات حزب کارگر در اسلو، نروژ.

منبع: جماران