شهرخبر

عبور با مشقت از بقایای یک پل روی رودخانه + عکس

عبور با مشقت از بقایای یک پل روی رودخانه + عکس

زنی با استفاده از بقایای یک پل از رودخانه ای در سولاوسی جنوبی در اندونزی عبور می کند.

منبع: جماران