شهرخبر

عکس/ کارکنان زن فرودگاه کابل به کار بازگشتند

کارکنان زن فرودگاه کابل اینگونه به کار بازگشتند

کارمندان زن در فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی در کابل، پایتخت افغانستان به سر کار بازگشتند.