شهرخبر

رئیس جمهور اصول مبارزه با فساد اداری و اقتصادی را ابلاغ کرد

 رئیس جمهور اصول مبارزه با فساد اداری و اقتصادی را ابلاغ کرد

اصول دوازده‌گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی امروز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.