شهرخبر

فیلم/ تبدیل زائرسرا به مرکز درمان کرونا

کرونا نمایه

به تازگی مرکز تخصصی درمان بیماران کرونایی در زائرسرای بزرگ رضوی مشهد راه افتاده است.