شهرخبر

تا ۲۵شهریور ادامه دارد؛

مرحله نهایی کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد در حال برگزاری است

مرحله نهایی کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد در حال برگزاری است

مرحله نهایی (کشوری) بیست و ششمین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد، از سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی (کشوری) بیست و ششمین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد، در بستر فضای مجازی در حال برگزاری است.

در بیست و ششمین کنگره سراسری قرآن کریم سمپاد، دانش آموزان منتخب قرآنی مدارس استعدادهای درخشان در مسابقات رشته‌های قرائت، حفظ، حفظ ویژه و مفاهیم از دیروز ۲۳ شهریور ماه آغاز شده تا فردا ۲۵ شهریورماه ادامه دارد و منتخبان در این دوره شرکت خواهند کرد.