شهرخبر

فیلم/ چرا عضویت ایران در "پیمان شانگهای" مهم است؟

پیوستن به پیمان شانگهای می‌تواند برای ایران منافع زیادی داشته باشد

استاد دانشگاه پیتزبورگ آمریکا: پیمان شانگهای جایگزینی برای نظام اقتصادی غرب است.