شهرخبر

پارک ملی موزامبیک با تنوع زیستی بسیاری که دارد، توجه مخاطبان زیادی را به خود جلب کرده است.