شهرخبر

بارزان خانی بیگ زاده

سد بانه تا آبان ماه آب دارد

سطح آب سد عباس آباد بانه به عنوان منبع تأمین آب شرب این شهر مرزی به دلیل خشکسالی در حال کاهش است و به گفته مسئولان امور آب تا آبان ماه آب قابل استفاده برای شرب خواهد داشت.

حجم فعلی این سد ۶۹۰ هزار متر مکعب است که ۴۰۰ هزار متر مکعب آن قابل برداشت بوده و با تحویل ۱۵۰ لیتر در ثانیه به تصفیه خانه حدود دو هفته دیگر می‌توان از این منبع آبی برای تأمین آب شرب بانه‌ای ها استفاده کرد.