شهرخبر

فیلم/ اژه‌ای: عدالت اجتماعی امروز با آنچه توقع داریم فاصله دارد

محسنی‌اژه‌ای: زندان زنان توسط زنان اداره شود

بخشی از صحبت های رئیس قوه قضائیه در نشست با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی.