شهرخبر

قاشق آزادی؛ اثر هنری مجسمه‌ساز کویتی برای اسیران فلسطینی + عکس

قاشق آزادی؛ اثر هنری مجسمه‌ساز کویتی برای اسیران فلسطینی + عکس

اثر هنری میثم عبدال مجسمه‌ساز کویتی با عنوان "ملعقة الحریة" (قاشق آزادی) برای اینکه به یاد بماند شش اسیر فلسطینی چگونه سیستم امنیتی صهیونیست‌ها را تحقیر کردند.