شهرخبر

دبیر ستاد طرح ملی حفظ در گفتگو با مهر:

سازمان اوقاف دبیرخانه ستاد طرح ملی حفظ شد

سازمان اوقاف دبیرخانه ستاد طرح ملی حفظ شد

محمد مهدی بحر العلوم دبیر ستاد طرح ملی حفظ از انتخاب مجدد سازمان اوقاف و امور خیریه به مدت پنج سال به عنوان دبیرخانه این ستاد خبر داد.

محمد مهدی بحر العلوم دبیر ستاد طرح ملی حفظ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بیست و چهارمین جلسه این ستاد گفت: بیست و چهارمین جلسه ستاد طرح ملی حفظ در سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور حداکثر اعضا برگزار و دو دستور اصلی در این ستاد بررسی شد.

وی ادامه داد: اولین دستور، بررسی گزارش صدا و سیما در خصوص طرح ملی ۱۴۵۵ در تابستان امسال با محوریت حفظ و مفاهیم قرآن مورد بررسی قرار گرفت و طرح دیگری در نیمه دوم امسال برگزار خواهد شد و کلیات این فعالیت مطرح شد این طرح به همت صدا و سیما در سه سال با همکاری دستگاه‌های عضو ستاد حفظ انجام خواهد شد.

دبیر ستاد طرح ملی حفظ ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد تا جلسه دیگری با حضور دستگاه‌های مؤثر از جمله وزارت آموزش و پرورش، سازمان دارالقرآن، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شود و نحوه همکاری‌ها آنها مشخص و شفاف شود.

بحرالعلوم با اشاره به دستور دوم ادامه داد: گزارش دبیرخانه ستاد طرح ملی حفظ از دیگر دستورات این جلسه بود که باید پیگیری می‌شد و بعضی از کم و کاستی‌ها در اجرای برنامه‌های قرآنی در این فرآیند مطرح شد.

وی با بیا اینکه طرح ملی حفظ باید به مظهر مطالبه گری رسانه‌ها تبدیل شود، گفت: تهیه محتوای آموزش قرآن برای کودکان پیش از دبستان توسط آموزش و پرورش، برگزاری دوره‌های تربیت معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و آزمون‌های عمومی حفظ توسط سازمان دارالقرآن از جمله این امور بود. زمان‌های محدودی برای این دستگاه‌ها تعیین شد تا ظرف مدت معینی فعالیت‌هایی اجرایی خود را به ثمر بنشانند.

دبیر ستاد طرح ملی حفظ با اشاره به اتمام زمان استقرار دوساله دبیرخانه در سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: از آنجایی که دبیرخانه ستاد طرح ملی حفظ به مدت دو سال در سازمان اوقاف مستقر شده بود و این مدت به پایان رسیده است در این جلسه این مساله به رأی گذاشته شد و مجدد سازمان اوقاف به عنوان دبیرخانه ستاد طرح ملی حفظ انتخاب شد. همچنین مدت استقرار مدت آن به پنج سال ارتقا پیدا کرد تا برنامه‌های میان مدت را در این زمان اجرا کنیم.