عکسی از شهرام مکری و همسرش در اختتامیه جشنواره ونیز که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.