شهرخبر

فیلم/ تنبیه جالب چینی‌ها برای رانندگان متخلف

فیلم/ تنبیه جالب چینی‌ها برای رانندگان متخلف

درچین برای تنبیه رانندگان متخلقی که در زمانی که چراغ قرمز است از روی خطوط عابر پیاده عبور می کنند، اطلاعات شخصی آنها بعلاوه فیلم لحظه تخلف را در روی بیلبورد های بزرگی نمایش می دهند.