شهرخبر

قهرمان پارالمپیک:

پیرو قهرمان اصلی‌مان حاج قاسم سلیمانی بودیم

 پیرو قهرمان اصلی‌مان حاج قاسم سلیمانی بودیم

اولاد، قهرمان پرتاب وزنه در مسابقات پارالمپیک توکیو گفت: کاروان اعزامی به پارالمپیک توکیو همه پیرو قهرمان اصلی مان حاج قاسم سلیمانی بودند و توانستیم بهترین نتایج ادوار پارالمپیک را کسب کنیم.