شهرخبر

فیلم/ دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده تعاونی وحدت

محمد جعفر طباطبایی

محمد جعفر طباطبایی متهم اصلی: مردم به من اجازه دخل و تصرف در سپرده هایشان را داده بودند. قاضی صلواتی: مردم پولشان را می خواهند و اکنون 2 هزار و 280 میلیارد تومان طلب دارند.