شهرخبر

محمدامین جعفرزاد

مراسم گرامیداشت خلبان محمود اسکندری

مراسم گرامیداشت خلبان محمود اسکندری با حضور سرتیپ خلبان فرج الله براتپور، سرتیپ خلبان علی اکبر زمانی و سرتیپ خلبان محمود ضرابی بعدازظهر سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در خبرگزاری مهر برگزار شد.