شهرخبر

عکس/ موجودی که نیمی گیاه و نیمی حیوان است

موجودی که نيمی گياه و نيمی حيوان است

زیست شناسان برای اولین بار در جهان موجودی عجیب را شناسایی کرده‌اند که نیمی گیاه و نیمی حیوان بوده و توانایی تولید کلروفیل را دارد.