شهرخبر
مدیر عاملی ملکیان در استقلال تکذیب شد

حضور ملکیان رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در سمت مدیرعاملی این باشگاه کذب است.

مدیر عاملی علی خطیر و احمد سعادتمند در باشگاه استقلال مورد تایید قرار نگرفته و کذب است.