شهرخبر

واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ سال از هفته آینده آغاز می‌شود

واکسیناسیون افراد زیر ۱۸ سال از هفته آینده آغاز می‌شود

وزیر بهداشت گفت: از هفته آینده واکسیناسیون دانش‌آموزانی که سال آخر تحصیلی رامی‌گذرانند وبرای کنکور آماده می‌شوند را آغاز می‌کنیم.