شهرخبر

نتیجه باد زدن بیش از حد لاستیک خودرو + فیلم

کارگر آنلاین | باد زدن بیش از حد لاستیک خودرو توسط کارگر ۵۱ ساله باعث بروز حادثه دلخراش شد.
download