فیلم لحظه زنده زنده سوختن جوان ورامینی در پمپ بنزین
حجم ویدیو: 2.89M | مدت زمان ویدیو: 00:00:23

 موتورسیکلت حین سوختگیری در ورامین آتش گرفت و جوان ورامینی زنده زنده سوخت.

به گزارش رکنا، یک دستگاه موتورسیکلت هنگام سوختگیری در پمپ بنزین شهر ورامین دچار آتش سوزی شد که فیلم آن را مشاهده می کنید.