شهرخبر

پرش ناموفق از اسب به گردن گاو + عکس

پرش ناموفق از اسب به گردن گاو + عکس

یک کابوی در مسابقات پریدن از اسب به گردن گاو در طول جشنواره غربی در سنت تیته، کبک، کانادا