عکسی از کیک تولد کوچک جوانه دلشاد که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جوانه دلشاد بازیگر جوان است.جوانه دلشاد بازیگر خوشتیپ است.جوانه دلشاد بازیگر معروف است.