رئیس کمیسیون امنیت ملی: کشورهای اروپایی بخشی از هزینه‌های مبارزه با مواد مخدر را بپردازند