شهرخبر
نمایی دیگر از افغانستان!

وقتی سخن از افغانستان می‌آید بی اختیار به یاد جنگ می افتیم اما بیایید نگاه بهتری به این کشور بیاندازیم. افغانستان دارای جاذبه‌های فراوانیست یکی از آنها مزار شریف یا مسجد کبود است که در مزار شریف واقع شده است. مردم افغانستان بر این باورند که امام علی (ع) در این محل به خاک سپرده شده است. در هر حال مسجد کبود مزارشریف از زیبایی‌های بسیاری برخوردار است. همراه ما به تماشای این بنای زیبا بنشینید.

منبع: Youtube