عکسی از استایل شبنم قلی خانی بعد از یک ساعت دویدن  که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. استایل شبنم قلی خانی ساده است. استایل شبنم قلی خانی شیک است. استایل شبنم قلی خانی ورزشی است.