امکانات ما با برزیل و اسپانیا متفاوت است/ ناظم‌الشریعه: طیبی را تحت فشار نمی‌گذاریم