شهرخبر

دروازه‌بان جدید سپاهان خاص شد؛ مرد اتریشی با شماره یک

سپاهان برای لیگ بیست و یکم با کریستوفر کنت دروازه‌بان اتریشی قرارداد امضا کرد.

فرارو