شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#جلوگیری#بروز

تصویری دردناک از طناب پیچ کردن پسربچه معلول توسط مادر

در تصویری زیر شاهد طناب پیچ کردن فرزند توسط مادر برای جلوگیری از بروز حادثه خواهید بود.

تصویری دردناک از طناب پیچ کردن پسربچه معلول توسط مادر

 به گزارش سلام نو، فقر و محرومیت و دورافتادگی و کم‌سوادی والدین باعث شده معلولیت بیشتر و بیشتر او را آزار دهد.مادر از تامین معاش خانواده که هیچ،از تهیه هزینه داروهای او نیز عاجز است.

این عکس ها دل همه را تکان داده است اما مشخص نیست متعلق به ایران است یا به کشور دیگری تعلق دارد . رکنا در حال پیگیری است !

تصویری دردناک از طناب پیچ کردن پسربچه معلول توسط مادر