عکسی از ایرج نوذری و دخترش در یک تولد که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ایرج نوذری و دخترش در آغوش هم هستند.ایرج نوذری و دخترش شبیه هستند.ایرج نوذری و دخترش با لباس شیک هستند.