عکسی از کتاب خوانی کوروش سلیمانی با دخترش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کوروش سلیمانی با دخترش دراز کشیده است.کوروش سلیمانی با دخترش در تخت است.کوروش سلیمانی با دخترش شاد است.