شهرخبر

شماره گذاری خودرو اینترنتی می‌شود

شماره گذاری خودرو اینترنتی می‌شود

سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی و ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: با روش شماره گذاری اینترنتی خودرو همه مراحل تا فک و نصب پلاک، اینترنتی انجام می شود.