ایران تمایل دارد مناسبات با کشورهای اروپایی در عرصه‌های مورد علاقه طرفین گسترش یابد/ تقویت روابط ایران و اروپا نیازمند وابسته نکردن آن به اراده قدرت‌های یکجانبه‌گرا است