شهرخبر

تنها عشق یکطرفه نفیسه روشن + عکس

نفیسه روشن با انتشار این عکس نوشت: سه سالم بود که از اسمشو نبره شهر موشها( همون گربه سیاه) از سینما ترسیدم...

تنها عشق یکطرفه نفیسه روشن + عکس

همگردی