شهرخبر

تصاویری تلخ از کتک زدن زنان معترض افغالی با کابل برق / فیلم

پس از فراخوان احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای «قیام عمومی»، صدها زن و مرد در شهرهای مختلف در داخل و خارج افغانستان به خیابان‌ها آمدند و شعار «آزادی، آزادی» سر دادند. ویدیویی از طالبان که با کابل، زنان معترض را کتک می‌زنند ببینید.

 تصاویری تلخ از کتک زدن زنان معترض افغالی با کابل برق / فیلم