به گزارش برنا، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل با بیان اینکه میلیون‌ها افغان نیاز به کمک غذایی و کمک‌های بهداشتی دارند، گفت افغانستان با فروپاشی خدمات اساسی روبروست و کمک‌های دیگر نیز رو به اتمام است.