لحظه تزریق دُز دوم واکسن کرونا به رییس‌جمهور / فیلم