هر ماه ۲ بار بیشتر فست فود نخورید/چیپس و پفک را از بچه ها بگیرید