شهرخبر

نگار جواهریان این عکس که از همکاری مشترکش با شهاب حسینی در پروژه حوض نقاشی است را منتشر کرد.